Record details

Name
    Krejčík, Zdeněk
Author of Article
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti