Record details

Name
    Krejčíř, Miroslav
Author of Article
    Andezit ve starých kulturách
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Nerostné suroviny staré Kréty
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    O nefritu
    Stavební suroviny starých Mayů
    VII. konference o silikátových surovinách
    Želízko a mlátek v geologii