Record details

Name
    Krejčová, Drahomíra
Author of Article
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě