Record details

Name
    Krejčová, Jana
Author of Article
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Transport rizikových látek v erozních produktech