Record details

Name
    Kvartér (10. : 02.12.2004 : Brno, Česká republika)
Conference for Article
    Váté písky v Brně?
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení