Record details

Name
    Kvartér (14. : 27.11.2008-27.11.2008 : Brno, Česká republika)
Conference for Article
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Environmentální záznam v jeskynních sedimentech
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín