Record details

Name
    Kvartér (18. : 23.11.2012-23.11.2012 : Brno, Česká republika)
Conference for Article
    Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře
    The presence of glass microspheres with lechatelierite in sedimentary layers dating to 12,900 yeares ago
    Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu