Record details

Name
    Lízal, Pavel
Author of Monograph
    ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk