Record details

Name
    Lizoň, Igor
Author of Article
    Geotermický model a geodynamika Západných Karpát