Record details

Name
    Melka, Karel
Author of Monograph
    Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study (Preliminary Report)
    Kaolíny (žloutnutí)
    Report on research in the San Salvador Island, Bahamas
    X-ray diffraction analyses of samples from cave fills in Slovenia
Author of Article
    7. evropská konference o jílech
    Cave fill in the Črnotice Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study
    Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia: paleomagnetic, mineralogical and geochemical study
    Celadonite and Saponite Nodules from Tertiary Volcanic Breccia, České středohoří Mts
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Contact Metamorphism of Bituminous Shales by a Basaltic Sill: Response of Clay Minerals and Organic Matter
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Contact metamorphism of Silurian black shales by a basalt sill: geological evidence and thermal modeling in the Barrandian Basin
    Continuous transition of phases in mica crystals from cenozoic tuffs of the Doupovské hory Mts., Bohemia
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Czech and Slovak National Clay Groupp: A short historical review
    An Enviromental Impact of the Pyritic Bauxite from Dajti Mine, Albania
    An Environmental Impact of Pyritic Bauxite from the Dajti Mine, Albania
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
    Experimental Reference Intensity Ratios of Various Kaolinite Forms
    Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
    Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, northern Bohemia: relation to young volcanic activity
    Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, Northern Bohemia: relation to young volcanic activity
    Halloysite from Karst Sediments of Koněprusy area, the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Halloysite from karst Sediments of the Koněprusy Area: Evidence for Acid Hydrothermal Speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    High-matrix arkosic sandstone in the Žihle basin (SW Bohemia) as a source of feldspar-bearing kaolin
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Illite "crystallinity", maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamosphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    The influence of various specimen preparations on the quantitative XRD results
    Informace o proběhlé konferenci EUROCLAY 99 v Krakově
    Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Letters. Czech clay concerns
    Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory MTS. Region
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    News from the National Clay Groups: Czech and Slovak National Group
    Nontronite from Špičák Hill near Teplá: Product of the late magmatic alteration of trachyte
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    The occurrence of dioctahedral chlorite in greisen
    Petrology na chemistry of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolite Weathering Profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and Sorption Properties of Clay Residues
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    První latinsko-americká jílová konference
    Pseudokrasové fosfát-alofanové speleotémy z ledových slují v NP Podyjí
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Recent Allophane Coatings the karst and pseudokarst caves
    The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania)
    The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania)
    RIRs of Kaolinites With Various Degree of Disorder That are Corrected With Respect to the Chemical Composition of Standards
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Some structural properties of cookeite minerals
    Stilpnomelane - minnesotaite - greenalite association in Moravian Devonian
    Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteritics
    Transitional phases of mica crystals volcanic materials
    Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia
Editor of Monograph
    Proceedings of the 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology