Record details

Name
    Metelka, Václav
Author of Monograph
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geoecological map of the Zamtyn Nuruu area 1:200,000
    Geological and Thematic Maps as Products of the Information System of the Project Zamtyn Nuruu 50
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-123 Hřivice
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-124 Panenský Týnec
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-141 Řevničov
    Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-142 Stochov
    Mapa přírodního ohrožení - list Chapernal (Kostarika)
    Mapa přírodního ohrožení - list Juntas (Kostarika)
    Mapa přírodního ohrožení - list Miramar (Kostarika)
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    webová aplikace 'Svahové nestability'
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 22-343 Vimperk - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Author of Article
    Application of high altitude and ground-based spectroradiometry in the monitoring of hazardous waste derived from Sokolov open-pit mine
    Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica
    Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
    Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    "Gran Canón de Somoto, Nicaragua"- Fenómeno geológico de potencial turístico
    Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
    Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
    Juvenile Paleoproterozoic crust evolution during the Eburnean orogeny (~2.2-2.0 Ga), western Burkina Faso
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Monitoring Hazardous Wastes Using Space-borne and Ground-based Spectroradiometry
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)