Record details

Name
    Metelková, Zdeňka
Author of Article
    Change in hydraulic conductivity by adding lime in compacting clay liners
    Effect of lime treatment on pore size and permeability
    Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
    Maturation of loess treated with variable lime admixture: Pore space textural evolution and related phase changes
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost