Record details

Name
    Novotný, Jan
Author of Monograph
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
    Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
    Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra
Author of Article
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Case Studies of Ground Stability Problems in Family Houses Construction
    Climatic effects in landslide movements of claystones in Bohemian Cretaceous Table
    Časté chyby v inženýrskogeologické dokumentaci
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    Engineering deep cuts in granites related to slope stability ? Ground investigation results and reality
    Extensive failure of a low slope in massive orthogneisses
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    First results of monitoring on Třebenice Landslide in Czech Republic in Europe
    Humboldtin z Lomnice u Sokolova
    Hydrogeological pattern of groundwater flow of landslides in Cretaceous claystones based on long-term groundwater monitoring and hydrologging measurements
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Impact of precipitation and evapotranspiration to water saturation of landslides in claystones
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. Přírodní vědy.
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nový způsob zpevňování zemin
    Obtíže inženýrskogeologického průzkumu v žulových masívech
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Poruchy velkoplošných vrstvených podlah
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Stability problems in road and pipeline constructions and their mitigation - examples from Sakhalin and Azerbaijan
    Stabilizacja fragmentu skarpy dla lokalizacji centrum handlowego
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003