Record details

Name
    Novotný, Jaroslav
Author of Article
    Contribution of bibliography to Czech geology and its status in the Czech Geological Survey
    The Czech Geological Bibliography - its History, Recent Development as a Part of the Czech Geological Survey
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Odpovědnost k tradici geologické bibliografie
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii