Record details

Name
    Nývlt, Daniel
Author of Monograph
    Doby ledové
    Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
    Geologická mapa James Ross Island
    Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
    Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
    Geologové v Antarktidě
    Geomorfologická mapa - poušť Sečura
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Holocene flood plain of the Labe River (past climatic changes and their impact on natural and human development
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    James Ross Island - Northern Part. Topographic map 1 : 25 000
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
    Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
    Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
    Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovska
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
    Program výzkumu Antarktidy
    Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b
    Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 22-332 Kašperské Hory
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Kašperské Hory 22-332
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 221 Šluknov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 222 Jiříkov a 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf s Vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02 - 224, 03 - 113 Varnsdorf
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 000 02 - 212 Horní Poustevna
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 14-221 Žulová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 14-223 Lipová Lázně
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-224 a 03-113
Author of Article
    Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
    Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Active tectonics within Sudetic Marginal Fault zone (NE Bohemian Massif)
    Antarktida znamená unikátní příležitost věnovat se skutečně jenom vědě [kulatý stůl o Antarktidě]
    Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště)
    Building the Information System of Geohazards in Peru
    A buried glaciofluvial channel in the Anděl Col, Northern Bohemia: new evidence for the Middle Pleistocene ice sheets extent in Western Sudetes
    Calcareous nannofossils from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island, Antarctica
    Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation
    Conluence of the March and Thaya Rivers. Development of the floodplain
    Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
    Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years
    Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
    DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU
    Diamictita Cabo Lamb, un nuevo depósito fosilífero marino Cenozoico en la Isla Vega, Península Antártica
    Diversity, ecology and biogeography of the freshwater diatom communities from Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula)
    Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
    Dvě sezóny na ostrově James Ross
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien)
    Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně
    Foraminifera from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island (Antarctica): a preliminary report
    Freshwater lakes of Ulu Peninsula, James Ross Island, north-east Antarctic Peninsula: origin, geomorphology and physical and chemical limnology
    Geoarcheologické výzkumy na Uherskohradišťsku
    Geoarcheologický výzkum gravettských lokalit ve Spytihněvi a v Boršicích
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
    Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
    Glacio-meteorological measurements on two glaciers at the northern part of James Ross Island, Antarctica
    Glacjalna i peryglacjalna Przeszlość Sudetów
    Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site
    The Gravettian occupation on the middle course of the Morava river
    Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008
    Gravettské osídlení Napajedelské brány
    Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic
    Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
    Ice thickness, areal and volumetric changes of Davies Dome and Whisky Glacier (James Ross Island, Antarctic Peninsula) in 1979-2006
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Jezera ostrova Jamese Rosse - zranitelná centra antarktické biodiverzity
    Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska
    Královéhradecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Královéhradecka
    Lake ecosystems of James Ross Island: short characteristics
    Landscape evolution and ice-sheet behaviour in a semi-arid polar environment: James Ross Island, NE Antarctic Peninsula
    Late-Holocene changes in character and behaviour of land-terminating glaciers on James Ross Island, Antarctica
    Late Quaternary Loess-palaosol succesion and atmospheric circulation, Central Siberia
    Late Quaternary Loess-Paleosol succesion in southern Siberia: Implications for Northern Hemispheric climatic teleconnections
    Leitgeschiebestatistik glazifluvialer Sande und Kiese von Mníšek, Nordböhmen
    Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens
    Liberecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Liberecka
    Magnetoclimatology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula
    The National Glaciotectonic Maps of Central Europe
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
    Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy
    Paleoclimatic significance of Loess-Paleosol successions in Southern Siberia
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
    Petrology, provenance and shape of clasts in the glaciofluvial sediments of the Mníšek member, northern Bohemia, Czechia
    Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů
    Pleistocene Glaciations of Czechia
    The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
    The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
    Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track analysis
    Provenance and post-sedimentary low-temperature evolution of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula) based on zircon and apatite fission-track analysis
    Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
    Recent landscape changes in terminoglacial area of the Nordenskiöldbreen, central Spitsbergen, Svalbard
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland: co-operation of geomorphology and other research methods
    Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
    Revizní výzkumy gravettských lokalit na Uherskohradišťsku
    Sediment lithology and stable isotope composition of organic matter in a core from a cirque in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice
    Sedimentary evidence of landscape and climate history for the last 30 ka in the Krkonoše Mountains, Czech republic
    Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Sedimentary petrological characteristics of lateral and frontal moraine and proglacial glaciofluvial sediments of Bertilbreen, Central Svalbard
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
    Simultaneous determination of both exposure time and denudation rate from in situ-produced cosmogenic nuclides profile: Model sensitivity and applications to natural cases
    Some results of palaeontological studies in the Cretaceous of the northern James Ross Island (Antarctica)
    Spytihněv (okr. Zlín)
    Spytihněv (okr. Zlín)
    Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry and Ar-Ar dating of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) - implications for back-arc magma formation
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
    Statistiky nordických vůdčích souvků z území Česka
    Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku
    Tectonic of slopes with large block landslides on the NE margin of the Bohemian Massif
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Trenching survey on the South-Eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, Intraplate Region of Central Europe)
    Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season
    Týn n. Bečvou - "přírodní archiv" vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
    Zahrádky bludných balvanů na Jesenicku
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
    Zircon and Apatite Fission-Track Dating of the James Ross Basin Sediments (Antarctic Peninsula)