Record details

Name
    Nývltová Fišáková, Miriam
Author of Monograph
    Doby ledové
    Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
    Utilization of laser-assisted analytical techniques for elemental mapping on fossil snake vertebra
    Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra
Author of Article
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
    Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště)
    Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Dolní Věstonice:autopodium analysis of the Palaeolithic population.
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fauna loklaity Dolní Věstonice III
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    Fauna z Předmostí-výzkum z roku 1992
    Geoarcheologické výzkumy na Uherskohradišťsku
    Geoarcheologický výzkum gravettských lokalit ve Spytihněvi a v Boršicích
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
    Gravettian occupation of the Beckov Gate in Western Slovakia as viewed from the interdisciplinary research of the Trenčianske Bohuslavice-Pod Tureckom site
    The Gravettian occupation on the middle course of the Morava river
    Gravettské osídlení Napajedelské brány
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě.
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov
    Lidské kosti z jeskyně Kůlnička
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Menu of the Gravettian people from Southern Moravia
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    NÁLEZ SPODNÍ ČELISTI BOVIDA Z OKOLÍ TRUTNOVA
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z výzkumů Josefa Skutila V Moravském krasu
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
    Osteologický materiál z Liščí jeskyně
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo.
    Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Revizní výzkumy gravettských lokalit na Uherskohradišťsku
    The role of abiotic factors in ecological strategies of Gravettian hunter-gatherers within Moravia, Czech Republic
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
    Spytihněv (okr. Zlín)
    Spytihněv (okr. Zlín)
    Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIa (1999)
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III.
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic