Record details

Name
    Oberc, Józef
Author of Article
    Odpowiedž na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masywu Czeskiego"
    Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masyvu Czeskiego
    The role of longitudinal dislocation zones anf strike-slip transversal deep fracture of Silesia-Lubusza (Hamburg-Kraków) in formation of main zone of meridional folds on Silesia and Moravia areas
    Znaczenie karbonu dolniego Gór Kaszawskich dla budowy i rozwoju Sudetów zachodnich