Record details

Name
    Ordynec, German Jevgenič
Author of Article
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti