Record details

Name
    Panáček, Adrián
Author of Article
    Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov
    Primenenije profilirovanija metodom soprotivlenij na dvuch raznosach s odnim sovmestnym pitajuščim elektrodom
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie