Record details

Name
    Pandula, Blažej
Author of Article
    The influence of rocks on the dynamic characteristic of elastic waves
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu