Record details

Name
    Pek, I.
Author of Monograph
    Úvod do studia fosilních stop
    Základy zoopaleontologie
Author of Article
    Bioerosive Traces in the Badenian Corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech. Konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and pleistocene of the Czech Republic./Lamniporichnus lgaris igen. et isp. nov.:stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
    Neobvyklé fosilní stopy činnosti živočichů na listech svrchnokřídového stáří u Maletína
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    A pathological anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava). Traces of badenian boring organisms on limestone rockgrounds at Černotín (north Moravia)
    Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
    Tertiary borings in carbonate rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
    Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
    Trace Fossils of Animal-Plant Interactions and "Pseudointeractions" from Maletín (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
Editor of Monograph
    Základy zoopaleontologie