Record details

Name
    Pekárová, Pavla
Author of Article
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov