Record details

Name
    Petáková, Zdeňka, 1964-
Author of Article
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice