Record details

Name
    Peter, Pavel
Author of Article
    Situovanie objektov v Jaslovských Bohuniciach a ich vzťah k inžinierskogeologickým pomerom
    Zvláštnosti sadania elektrární budovaných na stlačiteľných základových pôdách