Record details

Name
    Peter, Pavol
Author of Article
    Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany
    Dedičné vlastnosti základovej pôdy; pôsobiace zaťaženia a ich vplyv na posuny vodnej elektrárne na Váhu
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Konsolidácia nestabilného územia pomocou vertikálnych drénov
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    VII. Dunajsko-európska konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb v Kišineve