Record details

Name
    Peter, R.
Author of Article
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí