Record details

Name
    Peter, Rudolf
Author of Article
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku