Record details

Name
    Peterčáková, Mária
Author of Article
    Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit)
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Calcareous nannoplankton of the middle Eocene of the Malé Karpaty Mts.
    Calcareous nannoplankton of the Paleogene of Domaniža depression (West Carpathians)
    Hauterivian radiolarian association from the Lúčkovská Formation, Manín Unit (Mt. Butkov, Western Carpathians)
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Radiolaria from cherts of the Kališčo Limestone Formation of the Manín unit (Butkov, West Carpathians)
    Rochovica Section near Žilina
    Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia
    Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Upper eocene and lower oligocene sporomorphs of the Oravská vrchovina highlands
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru