Record details

Name
    Peterec, Dušan
Author of Article
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Manifestations of skarn mineralization in the eastern part of the Spišso-Gemerské Rudohorie Mts.
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove