Record details

Name
    Peterková, Jana
Author of Monograph
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Author of Article
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave