Record details

Name
    Poul, Ivan
Author of Monograph
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1: 25 000, list 24-324 Brno-sever
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-13
    Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
Author of Article
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
    Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic)
    Fosilní sesuvy v neogenních mořských jílech na severu brněnské aglomerace - podceněný aspekt pro založení obytných staveb
    Geological evolution and gravitational break-up process in the Pavlovské vrchy Hill (Extended abstract of the oral presentation with relevance to the region of the conference place)
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Jurassic/Cretaceous Limestones in nappes of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Principles of cross-sections balancing based on rock mechanic solutions (An example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians)
    Procesy sesouvání spodnobadenských jílů v Brně-Medlánkách
    Předpokládané důvody vzniku sesuvu v neogenních mořských jílech (Brno-Medlánky)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    Rock Mechanics as a Significant Supplement for Cross-Section Balancing (An Example from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Rock Mechanics as a Significant Supplement for Cross-section balancing (an exmaple from the Pavlov Hills, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
    Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových "bradel" a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské, anebo slezské?
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy
    Thrust tectonics of the Upper Jurassic limestones in the Pavlov Hills (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Vznik sesuvu ve vysoce plastických jílech v Brně-Medlánkách