Record details

Name
    Poul, Ivan, 1981-
Author of Article
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?