Record details

Name
    Povondra, Pavel, 1924-
Author of Article
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
    CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
    Cobaltoan staurolite from Zambia
    Coexisting biotite and muscovite: an example from a Moinian mica schist at Glenfinnan, Scottish Highlands
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
    Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif
    The crystal chemistry of tourmalines of the schorl-dravite series
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
    Electric conductivity and thermal properties of tourmalines from the dravite-schorl series
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Fyzikální a chemické základy geochronologie
    Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hustota turmalínu, její stanovení a význam
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Lattice parameters of tourmalines of the draviteschorl series and their relation to chemical composition
    Magnetic and electric properties of the volcanic rocks of the West Carpathians
    Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Memorial of František Čech 1929-1995
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Mineralogy of dark mica from the Wiborg rapakivi batholith, southeastern Finland
    Mineralogy of dark micas from the Wiborg rapakivi batholith
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály turmalínové skupiny
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Na-sanidine megacrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    New mineralogical data for rostite from Libušín, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
    On zeophyllite from Radejčín, České středohoří Mts.: X-ray and IR-investigations
    Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia)
    Perovskite from melilite rocks, Osečná Complex, northern Bohemia, Czechoslovakia
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Přibyslavice near Čáslav
    Přibyslavice peraluminous granite
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Sodian-beryllian cordierite from Gammelmorskärr, Keimö island, Finland, and its decomposition products
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic
    Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
    Tourmalines in metamorphosed carbonate rocks from western Moravia, Czechoslovakia
    Upper-mantle xenoliths in melilitic rocks of the Osečná Complex, North Bohemia
    Věžná near Nedvědice
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Vzpomínka na profesora Františka Čecha
    Za profesorem Františkem Čechem