Record details

Name
    Tuček, Karel, 1906-1990
Author of Article
    Fluorit a "Vassa Murrina"
    Hlavní nerostné suroviny Srí Lanky
    K nejstarší historii drahých kamenů
    Mezinárodní spolupráce při výzkumu Halleovy komety - další úspěch Interkosmu
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Naleziště největších topasů
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    O kamenech prvního českého lapidáře
    O největších a nejmenších krystalech
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Sůl kamenná, jakou ji neznáme