Record details

Name
    Tuček, Pavel
Author of Article
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů