Record details

Name
    Tulis, J.
Author of Article
    Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni
    New opinions on the formation of hemispheres from the Stratenská Cave
    Nové názory na genéziu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni