Record details

Name
    Tulis, Ján
Author of Article
    10 rokov Stratenskej jaskyne
    Dvadsaťročné jubileum
    Laboratórny výskum v speleológii
    Metalogenetický výskum v severogemeridnom perme
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Vznik a vývoj systému Stratenská jaskyňa - Dobšinská ľadová jaskyňa