Record details

Name
    Valenta, Vítězslav
Author of Article
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR