Record details

Name
    Valentová, Jana, 1959-
Author of Article
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka