Record details

Name
    Varcholová, Júlia
Author of Article
    Stavebný kameň z lokality Ruskov - Strahuľka