Record details

Name
    Verner, Jindřich
Author of Article
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře