Record details

Name
    Verner, K.
Author of Article
    Formation of elongated granite-migmatite domes as isostaticaccommodation structures in collisional orogensKry
    Multistage magma emplacement and progressive strain accumulation in the shallow-level Krkonose-Jizera plutonic complex, Bohemian Massif
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce