Record details

Name
    Vontorová, J.
Author of Article
    Multivariate statistical assessment of coal properties
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů