Record details

Name
    Vorel, Tomáš
Author of Monograph
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NE La Paz
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NO Jabonal
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - SE Angostura
    El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV - NE
    ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
    Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua
    Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador
    Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador
    Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
    Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
    Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
    Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
    GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika)
    Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000
    První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Silur a devon Prokopského údolí
    Vrt BJ-23 Poděbrady
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143
Author of Article
    Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
    Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica
    Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
    Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
    Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
    Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
    Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
    Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu, jihozápadní Kostarika
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
    Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí
    Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice Basin
    Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
    Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru
    Sedimentology of the Lochkovian - Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu