Record details

Name
    ,
Author of Article
    Acidification and Acid Rain
    Anomalously hot gradient of Barrovian sequence at the eastern margin of the Bohemian Massif: an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Are inverse changes in Al and Si concentrations coupled in lakes recovering from acidification?
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Beryllium in Czech freshwater and sediment
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Can we use mantle normalization and metal ratios for identification of PGE sources in metal-rich black shales
    Climate warming accelerates decrease of aluminium concentrations in acidified lakes
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Deformation mechanisms and P-wave velocity patterns from mylonitic metagabbros deformed at amphibolite and granulite facies conditions
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-wave Patterns from Mylonitic Metagabbros Deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Dlouhodobý výzkum šumavských jezer- výstupy pro lesnickou praxi
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America
    Geologická minulost Lednice a jejího okolí
    Heterogeneous response of central European freshwaters to decreased acidic atmospheric deposition
    The history of metal pollution recorded in the sediments of Bohemian Forest lakes: Since the Bronze Age to the present
    Holocene subfossil chironomid stratigraphy (Diptera: Chironomidae) in the sediment of Plešné lake (the Bohemian Forest, Czech Republic): Palaeoenvironmental implications
    How much acidification has occurred in Prášilské lake since preindustrial times?
    Hydrogeochemical methods
    Hysteresis in reversal of central European mountain lakes from atmospheric acidification
    Impact of ice house climate on tropical vegetation and plant evolution
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Increasing temperature decreses aluminum concentrations in Central European lakes recovering from acidification
    Influence of microstructures on rheology of amphibolites during folding: example from the Jeseník Amphibolite Massif
    Internet database of decorative and building stone
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
    Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Lithium isotope fractionation at the soil-plant interface
    Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts
    The long-term succession of cladoceran fauna and palaeoclimate forcing: a 14,600 - year record from Plešné Lake, the Bohemian Forest
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1 : 50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Metamorphic Zonality of the Jesenik Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Modelling reversibility of Central European mountain lakes from acidification: Part I - the Bohemian forest
    Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part II - the Tatra Mountains
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Palaeozoic amalgamation of Central Europe: new results from recent geological and geophysical inverstigations
    Paleoenvironmentální výzkum na hradišti Vladař
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
    Photochemical source of aluminium for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé lakes
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Recovery from acidification in European surface waters
    Regional scale evidence for improvements in surface water chemistry 1990-2001
    Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland
    Response of sulphur dynamics in European catchments to decreasing sulphate deposition
    Sedimentary deposits of Bohemian Forest lakes as an Archive of pollution by metals
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites, the East Slovak Basin
    Soilid-water partitioning of lements in Czech freshwaters
    Sto třicet let výzkumu šumavských jezer
    Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, Northeastern Austria, (Middle Miocene, Lower Badenian)
    A study of the distribution of lead, cadmium and copper between water and kaolin, bentonite and a river sediment
    Sulfur and nitrogen emissions in the Czech Republic and Slovakia from 1850 till 2000
    Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution(1850-2000)
    Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu
    Trace elements in Bohemian Forest lakes
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
    Výzkum melechovského granitového masívu
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998