Record details

Name
    Čáp, Pavel
Author of Monograph
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Geologická mapa Jalapa 1:50 000
    Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
    Geomorfologická mapa Jalapa
    Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua
    Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
    San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
Author of Article
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry - Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
    Geophysical record of the Middle Devonian Basal Chotec event in Perigondwanan, Laurussian and Central Asian terranes: possible global pattern reflecting palaeoclimatic record
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
    Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
    Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
    Latest Silurian faunal extinctions caused by a supergreenhouse
    A latest Silurian Supergreenhouse: the trigger for the Pridoli Transgrediens Extinction Event
    Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
    Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    The 'Přídolí hothouse', a trigger of faunal overturns across the latest Silurian Transgrediens Bioevent.
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
    Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
    Zkrasovění mlčechvostského slepence