Record details

Name
    Čáp, Pavel, 1978-
Author of Article
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zkrasovění mlčechvostského slepence