Record details

Name
    Čáslavský, Josef
Author of Article
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
    Izoprostany jako markery oxidativního stresu v tkáních Actinia Equina
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech