Record details

Name
    Čížek, Pavel
Author of Article
    Bentonite Deposit with High Montmorillonite Content near Ivančice
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Lower Miocene bentonites of the Carpathian Foredeep in south Moravia (Czechoslovakia)
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nové gama spektrometrické indikace v Branisku a Čierné Hoře
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Vrt Broumov-1 skončil