Record details

Name
    Čížková, Věra
Author of Article
    Didaktiky přírodovědných oborů
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů